Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ÚVOD > Obecní úřad > Informace z úřadu > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Místní vyhlášky a jiné předpisy Obce Petrov

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1-2018 o místních poplatcích.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1-2017 o místních poplatcích.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1/20115 o místních poplatcích

Nařízení obce Petrov č.1/2013-Tržní řád

od6.2.2018

od 1.1.2018

od 1.1.2016

od 4.7.2013

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích

od 20.12.2012

Kanalizační řád

 od 10.2.2010  do  31.1.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

od 1.3.2010 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o pohybu psů

od 1.7.2010 

Řád veřejného pohřebiště

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 390,- Kč za rok a poplatek za psa 120,- Kč. Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2013.

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale

 

Odkud čerpáte informace o dění v obci?
a) webové stránky
  
 2690
b) hlášení rozhlasem
  
 1342
c) úřední deska
  
 1308
d) petrovský zpravodaj
  
 2016
e) v ulicích obce
  
 1370