Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obecní úřad > Informace z úřadu > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Povinně zveřejňované informace

Místní vyhlášky a jiné předpisy Obce Petrov

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.pdf

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č.5-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstv.pdf

Obecně závazná vyhláška č.4-2021 o místním poplatku ze vstupného.pdf

od 1.1.2024

od 1.1.2024

 

od 1.1.2024

od 1.1.2024

od 1.1.2024

od 1.1.2022

 

od 10.4.2021

Obecně závazná vyhláška č.3-2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf od 10.4.2021
Obecně závazná vyhláška č.2-2021 o místním poplatku ze psu.pdf od 10.4.2021
Obecně závazná vyhláška č.1-2021 o místním poplatku z pobytu.pdf od 6.3.2021
Oznámení o okruhu údajů, které obec Petrov dle zákona č. 5651990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, může jako správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž.pdf od 6.3.2021
Obecně závazná vyhláška č.1-2020 o místních poplatcích.pdf od 5.2.2020
Obecně závazná vyhláška č.1-2019 o místních poplatcích.pdf od 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.1-2018 o místních poplatcích.pdf od 6.2.2018
Obecně závazná vyhláška č.1-2017 o místních poplatcích.pdf od 1.1.2018
Obecně závazná vyhláška č.1-2015 o místních poplatcích.pdf od 1.1.2016
Tržní řád (2).pdf od 20.9.2013

Obecně závazná vyhláška č.1-2012 o místních poplatcích.pdf

od 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška 3-2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Petrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.pdf

od 1.7.2010

Řád veřejného pohřebiště obce Petrov.pdf

Řád veřejného pohřebiště

                                                  od 14.5.2020

                                                                      

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 660,- Kč. Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech : do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního roku. Poplatek za psa 120,- Kč.

Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2024

č.ú. 11027671/0100

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk

Připravovaný projekt "Petrov - vesnická památková rezervace Plže"

 Odkaz na video

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale