Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obecní úřad > Informace z úřadu > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Povinně zveřejňované informace

Místní vyhlášky a jiné předpisy Obce Petrov

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č.5-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstv.pdf

Obecně závazná vyhláška č.4-2021 o místním poplatku ze vstupného.pdf

od 1.1.2022

 

od 10.4.2021

Obecně závazná vyhláška č.3-2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf od 10.4.2021
Obecně závazná vyhláška č.2-2021 o místním poplatku ze psu.pdf od 10.4.2021
Obecně závazná vyhláška č.1-2021 o místním poplatku z pobytu.pdf od 6.3.2021
Oznámení o okruhu údajů, které obec Petrov dle zákona č. 5651990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, může jako správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž.pdf od 6.3.2021
Obecně závazná vyhláška č.1-2020 o místních poplatcích.pdf od 5.2.2020
Obecně závazná vyhláška č.1-2019 o místních poplatcích.pdf od 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.1-2018 o místních poplatcích.pdf od 6.2.2018
Obecně závazná vyhláška č.1-2017 o místních poplatcích.pdf od 1.1.2018
Obecně závazná vyhláška č.1-2015 o místních poplatcích.pdf od 1.1.2016
Nařízení obce Petrov č.2- 2013 Tržní řád.pdf od 20.9.2013

Nařízení obce Petrov č.1/2013-Tržní řád

od 4.7.2013

Obecně závazná vyhláška č.1-2012 o místních poplatcích.pdf

od 20.12.2012

Kanalizační řád

 od 10.2.2010  do  31.1.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 2-2010 o místních poplatcích.pdf

od 1.3.2010 

Obecně závazná vyhláška č.3-2010 o volném pohybu psů.pdf

od 1.7.2010 

Řád veřejného pohřebiště obce Petrov.pdf

Řád veřejného pohřebiště

                                                  od 14.5.2020

                                                                      

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 540,- Kč za rok a poplatek za psa 120,- Kč. Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2022

č.ú. 11027671/0100

9. 6. Stanislava

Zítra: Gita

Připravovaný projekt "Petrov - vesnická památková rezervace Plže"

 Odkaz na video

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale