Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obec

Obec

V Petrově žije v současné době 1337 obyvatel.

Nejstarším občanem v naší obci je pan Jan Kuja, který letos oslaví 90 let.

Nejstarší občankou je paní Marie Pukancová, která v loňském roce  oslavila 93 let.

Průměrný věk obyvatel je 41 let.

 

Změny ve složení obyvatelstva v letech 2000 - 2013

Změny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Přihlášení 16 21 12 13 25 19 15 10 26 22 17 19 28 31
Odhlášení 14 18 17 11 27 14 15 10 32 17 14 28 20 15
Narození 8 6 9 7 8 10 8 4 14 9 15 8 12 9
Úmrtí 21 10 14 15 17 11 19 12 17 19 16 6 14 20
Stěhování v obci 12 3 7 18 11 14 14 10 22 6 23 22 16 10
Sňatky 7 9 3 5 11 11 11 9 2 4 9 11 3 7
Rozvody 3 1 6 4 2 3 3 4 7 2 3 4 4 3

 

Dotace

Projekt "Generel voda, lidé a krajina Obec Petrov" byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt byl zaměřen na zpracování generelu vodního hospodářství v obci vedoucího k souhrnu opatření na boj se suchem. V rámci generelu se zpracovatel zaměřil na potenciál potřeby pitné vody a využití dešťové vody. Důraz byl kladen na zmírnění negativních projevů globální klimatické změny – v tomto regionu zejména na zmírnění dopadů sucha, podporu přirozeného fungování hydrologického režimu půd, omezení vodní eroze, transformaci povrchového odtoku na podpovrchový a posílení retenční schopnosti krajiny.

Celkové výdaje projektu činily 49 900 Kč a spolufinancování Jihomoravským krajem ve výši 29 940 Kč, v rámci dotačního programu "Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021". 

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg


Publicita plakát.jpg

 


 

 

 

dětské hřiště

hody

zábava

 

 

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 660,- Kč. Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech : do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního roku. Poplatek za psa 120,- Kč.

Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2024

č.ú. 11027671/0100

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Připravovaný projekt "Petrov - vesnická památková rezervace Plže"

 Odkaz na video

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale