Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obec > Organizace a spolky > Místní rybářská skupina Petrov

Místní rybářská skupina Petrov

O rybářském právu petrovských rybářů a vznik Místní skupiny Petrov

Od nepamětných dob lovili petrovští rybáři ryby v řece Moravě. Rybářské právo koupili v roce 1659. V roce 1908 na žádost hraběte Magnise ze Strážnice začali lovit ryby pro něj. Po nějaké době si však rybářské právo začal přivlastňovat  a petrovským rybářům zakazoval lovit ryby.

Rybáři Magnise zažalovali a tento spor vyhráli, protože měli patřičné doklady a přípis v zemských deskách. V roce 1924 vznikl rybářský spolek ve Strážnici, pod který spadli i petrovští rbáři. Na počátku rybářského spolku bylo kolem deseti rybářů z Petrova. Po roce 1948 vznikl Lidový rybářský spolek ve Strážnici. Vznikem nového spolku se začal projevovat zájem o rybaření i v Petrově. Koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let počítala členská základna kolem třiceti rybářů z Petrova. Vznikla MO Strážnice a ta ustanovila místní skupiny. Jednou z nich se stal i Petrov.

K dnešní době čítá petrovská skupina dvěstě členů. To se projevilo i na kulturních akcích ze strany rybářů. Začali pořádat rybářské závody na Baťově kanále. Před samotnými závody pořádají zábavu pro veřejnost. Dále pořádají noc v areálu Plže. Zúčastňují se akcí pořádaných obecním úřadem. Tyto akce se projevily hodnou účastí návštěvníků i ze širokého okolí. Nedílnou součástí je práce s dětmi, které se ucházejí o rybářský lístek.

Místní skupina pořádá dětské závody ke Dni dětí za spoluúčasti OÚ. Tyto závody jsou pořádány i pro nerybáře. Zúčastňuje se jich kolem 60 dětí. Mladí rybáři se zúčastňují soutěží pořádaných ostatními MS. Zde se již po několik let umisťují na čelních místech. Místní skupina Petrov má sedmičlenný výbor, z toho dva její členové jsou členy hlavního výboru ve Strážnici.

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 660,- Kč. Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech : do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního roku. Poplatek za psa 120,- Kč.

Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2024

č.ú. 11027671/0100

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Připravovaný projekt "Petrov - vesnická památková rezervace Plže"

 Odkaz na video

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale