Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obec > Obecní knihovna

Obecní knihovna

Z historie knihovny

Dne 1. září 1919 byla založena učitelem Josefem Grosmanem čtenářsko-ochotnická jednota. Jejím předsedou byl zvolen Jan Šebesta, rolník v Petrově č.90. Do jednoty přistoupilo 65 členů, řídící učitel L. Zámečník daroval 100 vázaných knih.
V roce 1923 byla založena veřejná knihovna. Měla 448 svazků a půjčovalo se hlavně v zimě. Knihovníkem byl František Svačina, průměrný počet čtenářů byl 75 lidí. 
Včervnu 1925 pořídili Petrovjané knihy do veřejné knihovny ve výši 1000 Kč, kterou získali jako odměnu za předvedení petrovské svatby z "národopisných svátků Moravy" v Brně. 
Roku 1949 měla knihovna asi 800 svazků.
Knihovníci do roku 1972:  

Z. Malíková 1952 - 1953
Jan Bílík 1954 - 1960
Miroslav Roubal 1961
 

V roce 1972 obdržela knihovnice Marie Gavlíková čestné uznání v soutěži "Budujeme vzornou lidovou knihovnu". V té době byla knihovna v budově školy, měla 4023 svazků a asi 200 čtenářů z nichž polovina je do 15 let. Počet výpůjček za rok se blíží číslu 5.400 knih. V roce 1977 vedly místní lidovou knihovnu (MLK) Marie Šrůtková a Anna Zůbková. Bylo registrováno 211 čtenářů. K dispozici bylo 4367 knih.
V průběhu roku 1980 převzala řízení knihovny MLK ve Strážnici. Knihovnicí se stavá paní Vlasta Urbánková, která knihovnu vedla až do roku 2003. Během jejího působení změnila knihovna své působiště. Nejdříve byla v přístavbě budovy ZŠ, kde v roce 1996 vznikla ordinace lékařů. Z tohoto důvodu se knihovna stěhuje do hasičské zbrojnice. Zde se knihy půjčovaly do roku 2002. Při rekonstrukci střechy v mateřské školce vznikly nové prostory kam byla knihovna přestěhována. V únoru 2003 nahrazuje dlouhodobě nemocnu paní Urbánkou paní Iveta Dekařová. Na podnět starších čtenářů a maminek s malými dětmi schválilo Zastupitelstvo obce Petrov v březnu 2010 přemístění knihovny do volné třídy v přízemí základní školy. Od března roku 2016 je knihovnicí paní Anna Kořínková.

webové stránky knihovny

 

 Obecní knihovna

 

 Obecní knihovna

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 660,- Kč. Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech : do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního roku. Poplatek za psa 120,- Kč.

Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2024

č.ú. 11027671/0100

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Připravovaný projekt "Petrov - vesnická památková rezervace Plže"

 Odkaz na video

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale