Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obec > Organizace a spolky > Myslivecké sdružení Dolina

Myslivecký spolek Dolina Petrov

 

Myslivecký spolek Dolina Petrov

 

Organizovaná myslivost v naší obci se datuje k roku 1946, kdy proběhla dne 19. ledna ustavující schůze tehdy Mysliveckého spolku. Této ustavující schůze se zúčastnilo 15 členů.  V 50. letech minulého století se myslivecké spolky přejmenovali na lovecké společnosti a pár roků nato na myslivecké sdružení.                                                                                               V současné době nese název Myslivecký spolek DOLINA Petrov, má 21 členů a obhospodařuje 1006 ha v katastru obce Petrov.

„Myslivostí se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví“. (§ 2 písm. a) zákona 449/2001 Sb.)

Několik základních činností, bez kterých si nelze výkon práva myslivosti představit:

  • pravidelné a zodpovědné provádění veškerých ozdravných opatření - podávání meditovaného krmiva, pravidelná asanace krmelců, vakcinace, tlumení škodné zvěře aj.
  • každoroční zajištění dostatečného množství a sortimentu hodnotného krmiva převážně pro účely zimního přikrmování zvěře (seno, sůl, dužnaté a jadrné krmivo, odpady z čištění obilí)
  • zodpovědné zajišťování zimního přikrmování zvěře v síti vybudovaných krmelců dodržování stanovených normovaných stavů zvěře

Činností, které musí sdružení vykonávat je daleko více. Při vlastním výkonu práva myslivosti nelze zapomenout ani na myslivecké tradice.

S pozdravem „ Myslivosti zdar „
Ing. Robert Prokipčák, předseda  MS DOLINA Petrov tel: 602 445 150

 

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 660,- Kč. Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech : do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního roku. Poplatek za psa 120,- Kč.

Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2024

č.ú. 11027671/0100

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Připravovaný projekt "Petrov - vesnická památková rezervace Plže"

 Odkaz na video

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale