Horní menu

Starobylá zemědělská a vinařská obec Petrov

leží v jednom z nejmalebnějších koutů Jižní Moravy, na Slovácku.

 

Virtuální prohlídka

 

  Najdete ji asi 4 km jihovýchodně od Strážnice a 14 km od Hodonína. Obcí prochází silnice 1.třídy I/55 spojující Hodonín a Strážnici, železniční trať Hodonín-Veselí nad Moravou a do blízké slovenské Skalice je to 5 km. Obec leží v nadmořské výšce 180 m na štěrkové terase údolní nivy řeky Moravy, do jihovýchodní části katastru zasahuje úpatí masívu Bílých Karpat.

Do Petrova lze přijet i po vodě, protože obcí prochází Baťův kanál. Snahou obecního úřadu je znovu rozvinout tradici lázeňství, která využíváním sirnatých vod sahá až k roku 1580.

 

Petrov

Rozloha katastru je 1147 ha, v obci žije trvale 1333 obyvatel, z toho v produktivním věku 700, průměrný věk 41 let. Každá domácnost má možnost připojení k rozvodu zemního plynu a napojení na vodovodní řád.Kanalizace bude dobudována v blízké době. V obci je pošta, mateřská školka , pětitřídní základní škola, řada obchodů, restaurací, ordinace lékaře a v roce 2000 byl vysvěcen nový kostel sv.Václava.

Petrov je znám především ojedinělým souborem původních vinných sklepů - Plže, který byl vyhlášen v roce 1983 památkovou rezervací lidové architektury.

Den vinařů
denvinařu-p1.jpg (164,6KB, .jpg)
denvinařu-p1.jpg
 
Cimbálový festival 2015
cimbálový festival 2015.bmp (1982,8KB, .bmp)
cimbálový festival 2015.bmp
 
Petrovské chmelobraní
chmelobraní.jpg (13,5KB, .jpg)
chmelobraní[1].jpg
 
Kam na Strážnicku v červenci
7 Kam Strážnicko ČERVENEC 2015.pdf (364,2KB, .pdf)
 
...A já prosím: Nechme zvony znít!
sbírka zvony.jpg (266,8KB, .jpg)
sbírka zvony.jpg
 
Virtuální prohlídka
http://obec-petrov.pano3d.cz/
 
Poplatek za domovní odpad a psy
Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 390,- Kč za rok a poplatek za psa 120,- Kč. Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2013.
 

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj
Projekt: Společný průvodce Baťovým kanálem
Projekt[1].pdf (206,3KB, .pdf)
 
Projekt "Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov"
D.1.1.16 POHLEDY 1 - NOVÝ STAV.pdf (621,7KB, .pdf)
 
Svoz odpadů v měsíci  - červenci
Popelnice - pondělí: 6.7., 20.7.           
             
Tříděný odpad - pondělí 10.7.
                       

 
Prodej CD a publikace o Petrově
Prodej CD a publikace o Petrově.doc (19,5KB, .doc)
 
Odkud čerpáte informace o dění v obci?
a) webové stránky
  
 1424
b) hlášení rozhlasem
  
 746
c) úřední deska
  
 701
d) petrovský zpravodaj
  
 1006
e) v ulicích obce
  
 700